Case 113: Pancreatic cystosis

Rick R. Van Rijn, Piet P.M. Schilte, Bart M. Wiarda, Jan A.J.M. Taminiau, Jaap Stoker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)598-602
Aantal pagina's5
TijdschriftRadiology
Volume243
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit