Case-control analysis of allogeneic bone marrow transplantation versus maintenance chemotherapy for relapsed ALL in children

P. M. Hoogerbrugge, E. J.A. Gerritsen, A. Vd Does van den Berg, H. Vd Berg, A. H. Zwinderman, J. Hermans, J. M.J. Vossen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Case-control analysis of allogeneic bone marrow transplantation versus maintenance chemotherapy for relapsed ALL in children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen