Casitas B lymphoma mutations in childhood acute lymphoblastic leukemia

Lindsay Nicholson, Thomas Knight, Elizabeth Matheson, Lynne Minto, Marian Case, Maryna Sanichar, Simon Bomken, Josef Vormoor, Andy Hall, Julie Irving

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Casitas B lymphoma mutations in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen