Catenins, Wnt signaling and cancer

Nick Barker, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

65 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catenins, Wnt signaling and cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen