Cavitation-enhanced back projection for acoustic detection of attenuating structures

Pascal Ramaekers, Martijn De Greef, Chrit T.W. Moonen, Mario Ries

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdragepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cavitation-enhanced back projection for acoustic detection of attenuating structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie