CD123 expression levels in 846 acute leukemia patients based on standardized immunophenotyping

Anne E. Bras, Valerie de Haas, Arthur van Stigt, Mojca Jongen-Lavrencic, H. Berna Beverloo, Jeroen G. te Marvelde, C. Michel Zwaan, Jacques J.M. van Dongen, Jeanette H.W. Leusen, Vincent H.J. van der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

71 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CD123 expression levels in 846 acute leukemia patients based on standardized immunophenotyping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen