CD14/toll-like receptors interact with bacteria and regulatory T-cells in the development of childhood asthma

Ester M.M. Klaassen, Kim D.G. Van De Kant, Marijn Soeteman, Jan Damoiseaux, Guillaume Van Eys, Ellen E. Stobberingh, Foekje F. Stelma, Marieke Quaak, Onno C.P. Van Schayck, Quirijn Jöbsis, Edward Dompeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)799-802
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit