CD38 expression in paediatric leukaemia and lymphoma: implications for antibody targeted therapy

Anne E. Bras, Auke Beishuizen, Anton W. Langerak, Mojca Jongen-Lavrencic, Jeroen G. te Marvelde, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, C. Michel Zwaan, Jacques J.M. van Dongen, Vincent H.J. van der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)292-296
Aantal pagina's5
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume180
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit