CD73 (5′-nucleotidase) expression has no prognostic value in children with acute lymphoblastic leukemia

E. Wieten, B. E.M. Van Der Linden-Schrever, E. Sonneveld, A. J. Veerman, R. Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1374-1376
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume25
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit