CDHR3 gene variation and childhood bronchiolitis

Anders Husby, Anu Pasanen, Johannes Waage, Astrid Sevelsted, Hennie Hodemaekers, Riny Janssen, Minna K. Karjalainen, Jakob Stokholm, Bo L. Chawes, Matti Korppi, Göran Wennergren, Andrea Heinzmann, Louis Bont, Hans Bisgaard, Klaus Bønnelykke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1469-1471.e7
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume140
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit