CE Determination of the Cytokine TNF-α in Perfusion Samples from Cancer Patients

G. De Boeck, K. Van Cauwenberghe, A. M.M. Eggermont, A. T. Van Oosterom, E. A. De Bruijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-297
Aantal pagina's3
TijdschriftHRC Journal of High Resolution Chromatography
Volume20
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit