CEA and NCA in benign and malignant breast tumors

M. Nap, H. Keuning, P. Burtin, J. W. Oosterhuis, G. Fleuren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CEA and NCA in benign and malignant breast tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry