CEBPA resembles Roman god Janus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this issue of Blood, Ho and colleagues report the independent predictive value of single gene mutations in the CEBPA gene in pediatric acute myeloid leukemia. The outcome for this group of patients was excellent with 83% (±13%) overall survival at 5 years from study entry.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6501-6502
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume113
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CEBPA resembles Roman god Janus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit