Cell heterogeneity and subpopulations in solid tumors characterized by simultaneous immunophenotyping and DNA content analysis

Stefan Könemann, Andreas Schuck, Johann Malath, Thomas Rupek, Kirsten Horn, Margit Baumann, Josef Vormoor, Christian Rübe, Normann Willich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell heterogeneity and subpopulations in solid tumors characterized by simultaneous immunophenotyping and DNA content analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen