Cell-of-Origin Patterns Dominate the Molecular Classification of 10,000 Tumors from 33 Types of Cancer

The Cancer Genome Atlas Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1358 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell-of-Origin Patterns Dominate the Molecular Classification of 10,000 Tumors from 33 Types of Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen