Cell proliferation is related to in vitro drug resistance in childhood acute leukaemia

P. Kaaijk, G. J.L. Kaspers, E. R. Van Wering, G. J. Broekema, A. H. Loonen, K. Hählen, K. Schmiegelow, G. E. Janka-Schaub, G. Henze, U. Creutzig, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell proliferation is related to in vitro drug resistance in childhood acute leukaemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen