Cell-type-specific and selectively induced expression of members of the p24 family of putative cargo receptors

Jutta Rötter, Roland P. Kuiper, Gerrit Bouw, Gerard J.M. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cell-type-specific and selectively induced expression of members of the p24 family of putative cargo receptors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen