Cellular components of microvascular proliferation in human glial and metastatic brain neoplasms - A light microscopic and immunohistochemical study of formalin-fixed, routinely processed material

Pieter Wesseling, Jakob J. Vandersteenhoven, Barbara T. Downey, Dirk J. Ruiter, Peter C. Burger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cellular components of microvascular proliferation in human glial and metastatic brain neoplasms - A light microscopic and immunohistochemical study of formalin-fixed, routinely processed material'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry