Cellular drug resistance in childhood leukemia

A. J.P. Veerman, G. J.L. Kaspers, R. Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cellular drug resistance in childhood leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen