Central nervous system involvement in relapsed acute promyelocytic leukemia

Gertjan Kaspers, Brenda Gibson, David Grimwade, Andrea Pession, Owen Smith, Anna Maria Testi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-236
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit