Central venous catheter associated complications in pediatric patients diagnosed with Hodgkin lymphoma: implications for catheter choice

Ceder van den Bosch, Judith Spijkerman, Marc Wijnen, Idske Kremer Hovinga, Friederike Meyer - Wentrup, Alida F W van der Steeg, Marianne van de Wetering, Marta Fiocco, Indra Morsing, Auke Beishuizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSupportive Care in Cancer
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2022

Citeer dit