Centralization of Pediatric Surgery in The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this article, the route to centralization of rare congenital surgical diseases in the Netherlands is described. The pros and cons are addressed and the point of view of the Netherlands Society for Pediatric Surgery is explained.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)407-409
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean journal of pediatric surgery : official journal of Austrian Association of Pediatric Surgery ... [et al] = Zeitschrift fur Kinderchirurgie
Volume27
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Centralization of Pediatric Surgery in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit