Centralization of Pediatric Surgery in The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)407-409
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean journal of pediatric surgery : official journal of Austrian Association of Pediatric Surgery ... [et al] = Zeitschrift fur Kinderchirurgie
Volume27
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit