Centralization of pediatric surgical care in the Netherlands: Lessons learned

Marc Hwa Wijnen, Jan Bf Hulscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Centralization of pediatric surgical care in the Netherlands: Lessons learned'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen