Centralization of Upper Gastrointestinal Cancer Care Should be Dictated by Quality of Care

Wouter te Riele, Harm van Tinteren, Johanna van Sandick

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)984-985
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 dec. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit