Cerebral arterial air embolism in a child after intraosseous infusion

R. R. Van Rijn, H. Knoester, A. Maes, A. C. Van Der Wal, B. Kubat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Cerebral arterial air embolism (CAAE) has been reported as a rare complication of medical intervention. There has been one reported case of CAAE after the use of an intraosseous infusion (IO) system. We report on a case of CAAE after tibial IO infusion in a 7-month-old girl during resuscitation.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-262
Aantal pagina's4
TijdschriftEmergency Radiology
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cerebral arterial air embolism in a child after intraosseous infusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit