Characteristics and uses of IL-2 in immunotherapy

R. L.H. Bolhuis, G. Stoter, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-159
Aantal pagina's7
TijdschriftBiotherapy
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit