Characteristics of testicular dysgenesis syndrome and decreased expression of SRY and SOX9 in Frasier syndrome

Valérie Schumacher, Banu Gueler, Leendert H.J. Looijenga, Jan Ulrich Becker, Kerstin Amann, Rainer Engers, Joerg Dotsch, Hans Stoop, Wolfgang Schulz, Brigitte Royer-Pokora

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characteristics of testicular dysgenesis syndrome and decreased expression of SRY and SOX9 in Frasier syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen