Characterization of a pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia patient with simultaneous LYL1 and LMO2 rearrangements

Irene Homminga, Maartje J. Vuerhard, Anton W. Langerak, Jessica Buijs-Gladdines, Rob Pieters, Jules P.P. Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of a pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemia patient with simultaneous LYL1 and LMO2 rearrangements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen