Characterization of the ligand-dependent transactivation domain of thyroid hormone receptor

Domingo Barettino, María D.M.Vivanco Ruiz, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

297 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the ligand-dependent transactivation domain of thyroid hormone receptor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen