CHARGE Association-related ocular pathology in a newborn with partial trisomy 19q and partial monosomy 21q, from a maternal translocation (19;21) (q13.1;q22.3)

Ronald R. De Krijger, Cornelia M. Mooy, Jan O. Van Hemel, Eric J. Sulkers, Johan M. Kros, Margot M. Bartelings, Lutgarde C.P. Govaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CHARGE Association-related ocular pathology in a newborn with partial trisomy 19q and partial monosomy 21q, from a maternal translocation (19;21) (q13.1;q22.3)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen