Check, Check . . .Triple Check: Multi-Step DNA Lesion Identification by Nucleotide Excision Repair

Jurgen A. Marteijn, Jan H.J. Hoeijmakers, Wim Vermeulen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this issue, Li et al. (2015) uncover roles for the XPB and XPD helicases and for XPA during damage verification in nucleotide excision repair, supporting a novel tripartite damage checking mechanism that combines extreme versatility with narrow specificity. In this issue, Li et al. (2015) uncover roles for the XPB and XPD helicases and for XPA during damage verification in nucleotide excision repair, supporting a novel tripartite damage checking mechanism that combines extreme versatility with narrow specificity.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)885-886
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Cell
Volume59
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 sep. 2015
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Check, Check . . .Triple Check: Multi-Step DNA Lesion Identification by Nucleotide Excision Repair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit