Chemotherapy and radiotherapy in locally advanced head and neck cancer: an individual patient data network meta-analysis

MACH-NC and MARCH Collaborative Groups

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemotherapy and radiotherapy in locally advanced head and neck cancer: an individual patient data network meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen