Chemotherapy as primary treatment for brain metastases from breast cancer: Analysis of 115 one-year survivors

Willem Boogerd, Femke Groenveld, Sabine Linn, Joke W. Baars, Dieta Brandsma, Harm Van Tinteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemotherapy as primary treatment for brain metastases from breast cancer: Analysis of 115 one-year survivors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry