Child development at 6 years after maternal cancer diagnosis and treatment during pregnancy

The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy (INCIP)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Child development at 6 years after maternal cancer diagnosis and treatment during pregnancy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen