Childhood leukaemia: Towards improved tailored therapy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)403-404
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit