Childhood papillary thyroid carcinoma with miliary pulmonary metastases

Josephina C.J. Vermeer-Mens, Natascha N.T. Goemaere, Vibeke Kuenen-Boumeester, Sabine M.P.F. De Muinck Keizer-Schrama, Christian M. Zwaan, Annick S. Devos, Ronald R. De Krijger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5788-5789
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume24
Nummer van het tijdschrift36
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 dec. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit