Chloroquine combined with concurrent radiotherapy and temozolomide for newly diagnosed glioblastoma: a phase IB trial

Inge Compter, Danielle B.P. Eekers, Ann Hoeben, Kasper M.A. Rouschop, Bart Reymen, Linda Ackermans, Jan Beckervordersantforth, Noel J.C. Bauer, Monique M. Anten, Pieter Wesseling, Alida A. Postma, Dirk De Ruysscher, Philippe Lambin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chloroquine combined with concurrent radiotherapy and temozolomide for newly diagnosed glioblastoma: a phase IB trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen