Chondrodysplasia, enchondromas and a chest deformity causing severe pulmonary morbidity in a boy with a PTHLH duplication: A case report

Carline E. Tacke, Suzanne W.J. Terheggen-Lagro, Annemieke M. Boot, Astrid S. Plomp, Abeltje M. Polstra, Rick R. van Rijn, Peter A.A. Struijs, Henk van den Berg, Christiaan F. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chondrodysplasia, enchondromas and a chest deformity causing severe pulmonary morbidity in a boy with a PTHLH duplication: A case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen