Chorioamnionitis Alters the Response to Surfactant in Preterm Infants

Jasper V. Been, Ingrid G. Rours, René F. Kornelisse, Femke Jonkers, Ronald R. de Krijger, Luc J. Zimmermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

99 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chorioamnionitis Alters the Response to Surfactant in Preterm Infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen