Chromosomal aberrations in follicular thyroid carcinoma. Case report of a primary tumor and its metastasis

Eva van den Berg, Jasper J. van Doormaal, J. Wolter Oosterhuis, Bauke de Jong, Janneke Wiersema, Anne Marie Vos, Anke Dam, Albert Vermeij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We present the result of a cytogenetic study of a case of follicular carcinoma of the thyroid and its metastasis. Both tumors have a low number of chromosomes. The primary tumor is characterized by a idic(22;22)(p11;p11). The skeletal metastasis has also structural abnormalities of chromosome 22.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-222
Aantal pagina's8
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jul. 1991
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromosomal aberrations in follicular thyroid carcinoma. Case report of a primary tumor and its metastasis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit