Chromosomal constitution and developmental potential of human germ cell tumors and teratomas

J. Wolter Oosterhuis, Leendert H.J. Looijenga, Jannie Van Echten, Bauke De Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-102
Aantal pagina's7
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume95
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit