Chromosome 12q heterozygosity is retained in i(12p)-positive testicular germ cell tumor cells

A. Geurts van Kessel, E. van Drunen, B. de Jong, J. W. Oosterhuis, A. Langeveld, M. P. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Restriction fragment length polymorphism analysis is used to demonstrate that formation of the i(12p) chromosome, characteristic of testicular germ cell tumors, does not lead to loss of heterozygosity of various loci on the q arm of chromosome 12. This result suggests that during the etiology of these tumors, aneuploidization precedes the formation of the i(12p) marker chromosome.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-134
Aantal pagina's6
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 1989
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromosome 12q heterozygosity is retained in i(12p)-positive testicular germ cell tumor cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit