Chromosome segregation: taking the passenger seat

Gerben Vader, Susanne M A Lens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

The chromosomal passenger complex (CPC) is a major regulator of mitotic and meiotic chromosome segregation. Three recent papers now elucidate the mechanisms that determine the localization of the CPC to the inner centromere.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R879-81
TijdschriftCurrent Biology
Volume20
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 okt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromosome segregation: taking the passenger seat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit