Chromosome segregation: taking the passenger seat

Gerben Vader, Susanne M A Lens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromosome segregation: taking the passenger seat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen