Chromosome Synapsis Alleviates Mek1-Dependent Suppression of Meiotic DNA Repair

Vijayalakshmi V Subramanian, Amy J MacQueen, Gerben Vader, Miki Shinohara, Aurore Sanchez, Valérie Borde, Akira Shinohara, Andreas Hochwagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromosome Synapsis Alleviates Mek1-Dependent Suppression of Meiotic DNA Repair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie