Chromothripsis as a mechanism driving complex de novo structural rearrangements in the germline

Wigard P. Kloosterman, Victor Guryev, Mark van Roosmalen, Karen J. Duran, Ewart de Bruijn, Saskia C.M. Bakker, Tom Letteboer, Bernadette van Nesselrooij, Ron Hochstenbach, Martin Poot, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

234 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chromothripsis as a mechanism driving complex de novo structural rearrangements in the germline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen