cIMPACT-NOW update 1: Not Otherwise Specified (NOS) and Not Elsewhere Classified (NEC)

David N. Louis, Pieter Wesseling, Werner Paulus, Caterina Giannini, Tracy T. Batchelor, J. Gregory Cairncross, David Capper, Dominique Figarella-Branger, M. Beatriz Lopes, Wolfgang Wick, Martin van den Bent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

153 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)481-484
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume135
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2018

Citeer dit