Ciprofloxacin penetration into infected hepatic cysts in autosomal dominant polycystic kidney disease: a case report

L. H.P. Bernts, E. Wallenburg, H. J.M. de Jonge, B. Schaap, R. Kusters, T. T.C. Overtoom, R. J.M. Brüggemann, J. P.H. Drenth, M. A. Lantinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)829-830
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Antimicrobial Chemotherapy
Volume74
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit