Cisplatin and platinum pharmacokinetics during hyperthermie isolated limb perfusion for human tumours of the extremities

H. J. Guchelaar, H. J. Hoekstra, E. G.E. De Vries, D. R.A. Uges, J. W. Oosterhuis, H. Schraffordt Koops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)898-902
Aantal pagina's5
TijdschriftBritish Journal of Cancer
Volume65
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit