Citrullination of central nervous system proteins during the development of experimental autoimmune encephalomyelitis

Reinout Raijmakers, Judith Vogelzangs, J. Ludovic Croxford, Pieter Wesseling, Walther J. Van Venrooij, Ger J.M. Pruijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Citrullination of central nervous system proteins during the development of experimental autoimmune encephalomyelitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology